slider1.jpgslider10.jpgslider11.jpgslider12.jpgslider2.jpgslider3.jpgslider4.jpgslider5.jpgslider6.jpgslider7.jpgslider8.jpgslider9.jpg

Warunki Gwarancji

 1. PHU POORK udziela gwarancji na dobrą jakość i sprawne działanie zakupionego sprzętu, wraz z wydanym dokumentem zakupu.  
2. Wady lub uszkodzenia towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie.
3. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń towar należy oddać do dystrybutora

PHU POORK

Piotr Modrzejewski,

ul. Pajęcza 15,04-802 Warszawa .

4. Warunkiem uznania reklamacji czy przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest nienaruszona plomba lub nalepka gwarancyjna. Sprzęt dostarczony do naprawy musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, bądź inne umożliwiające bezpieczny transport.
5. Sposób naprawy ustala gwarant.

6. Naprawa gwarancyjna powinna zostać dokona w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady towaru.

7. Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub celowe uszkodzenie sprzętu i wywołanie nimi wady,
 • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcja użytkownika konserwacji, samowolnych(dokonywanych przez użytkownika lub nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w konstrukcji, działania zjawisk atmosferycznych, przepięć w sieci, czy wyładowań atmosferycznych
 • nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane złym stanem sieci, łączy czy zakłóceń zewnętrznych,
 • gdy towar zostanie uszkodzony pod wpływem czynników zewnętrznych lub nadmiernego obciążenia
 • w związku z niezgodnym z instrukcją uruchomieniem, obsługą i przechowywaniem urządzeń
 • uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi sprzętu, powstałymi w wyniku niewłaściwej instalacji, konfiguracji, użytkowania i innych działań sprzecznych z właściwościami/przeznaczeniem sprzętu lub instrukcją obsługi/warunkami technicznymi sprzętu
 • części i akcesoria zużywające się podczas eksploatacji oraz materiały eksploatacyjne
 • uszkodzeń sprzętu spowodowanych zdarzeniami losowymi, powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi klęskami żywiołowymi, wojną, nieprzewidzianymi wypadkami, niewłaściwym napięciem zasilania oraz wadliwością materiałów eksploatacyjnych lub innych czynników zewnętrznych
 • wad powstałych w wyniku podłączania niewłaściwych urządzeń peryferyjnych
 • sprzęt ze zniszczonymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi i/lub plombami
 • uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika, bądź wskutek innych zdarzeń go obciążających.
 • wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami na uszkodzonym sprzęcie oraz na sprzęcie, z którym on w sposób stały współpracuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

8. Gwarancja jest wiążąca tylko w wypadku poprawnego, zgodnego z instrukcją instalacji dla danego sprzętu oraz obowiązującymi normami, zainstalowaniu danego sprzętu.

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie i/lub odtwarzanie oprogramowania lub danych znajdujących się na sprzęcie zwróconym do Gwaranta w ramach realizacji uprawnień gwarancyjnych.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku aktualizacji/modernizacji/zmiany przez użytkownika oprogramowania urządzenia lub używania programu niewłaściwego  (np.przeznaczonego dla innego modelu) lub innego niż  oryginalne.

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu podczas transportu na skutek przesyłki do serwisu. UWAGA- należy zwrócić uwagę na konieczność starannego przygotowania przesyłki oraz zabezpieczenie towaru przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu. 

12. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami sprzętu. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.

13. Okres Gwarancji, liczony jest od daty zakupu i wynosi 24 msc dla konsumentów i 12 miesięcy dla firm. 

Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookie (Ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. polityka prywatności.

Zgadzam się z ustawieniami Cookie na tej stronie.

EU w/s Cookie