WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY, POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ZASADY ZWROTÓW:

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Sterbox jest firma POORK z siedzibą mieszącą się przy ul. Pajęcza 15, 04-802 Warszawa. Telefon: 226152067 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5210534199, REGON 010375726

 2. W sklepie obowiązują zasady przewidziane w Polskim Prawie oraz aktualne zmiany wprowadzane w regulaminie przez UOKiK.
 3. Wszelkie niezgodności warunków sklepu z aktualnie obowiązującymi stanami prawnymi, powinny zostać zgłoszone do obsługi sklepu poprzez formularz kontaktowy lub fax, celem ich poprawienia.
 4. Warunki nie spełniające aktualnie obowiązującego stanu prawnego będą rozstrzygane na korzyść klienta sklepu.
 5. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.sterbox.eu, zamówienie towaru w sklepie internetowym jest równoważne z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.

 6. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta mogą zostać rozpatrzone następnego dnia roboczego. Zamówienia wysyłane są po zaksięgowaniu należności bez żadnej zwłoki, nie później niż w 30 dni od zawarcia umowy.

 8. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, oraz danych adresowych, są to dane niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
 9. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 10. Zamówienia potwierdzone do realizacji mogą być anulowane.
 11. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 12. Zamówiony towar będzie dostarczony przesyłką kurierską, możliwy jest również odbiór osobisty. Za opóźnienia wynikające z działania firm przewozowych nie odpowiadamy.
 13. Kupujący jako konsument (nie dotyczy firm, przedsiębiorstw, wszelkich podmiotów gospodarczych) w sklepie internetowym ma prawo zgłoszenia i zwrotu towaru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oznacza to, iż w terminie tym konsument ma możliwość przetestowania czy dostarczony towar lub usługa odpowiada jego oczekiwaniom i może przetestować sprzęt w takim samym zakresie jak w sklepie stacjonarnym.

 14. Jeśli wskutek działania konsumenta wartość towaru zostanie zmniejszona to jest on zobowiązany względem przedsiębiorcy do wyrównania szkody z tego powstałej z tego tytułu. W takiej sytuacji przedsiębiorca może jedynie potrącić z ceny zapłaconej przez konsumenta kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością towaru nowego a towaru zwróconego. Zwrot kosztów nastąpi po otrzymaniu zwracanego towaru oraz sprawdzeniu stanu zwracanego sprzętu.

 15. W przypadku zwrotu towaru wysyłanego w sposób inny niż standardowy, zwracane koszty dostawy będą równoważne najtańszej standardowej usługi dostawy.
 16. Koszty dostarczenia na terenie Polski są jasno określone podczas składania zamówienia, Koszty wysyłki poza terytorium Polski wycenia obsługa sklepu, odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny.
 17. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
 18. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia, lecz rezygnacja musi zostać potwierdzona i zaakceptowana przez obsługę sklepu.
 19. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - Faktura VAT lub paragon. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT w formularzu należy podać dane firmy do wystawienia Faktury.

 20. Zamówienia przez sklep internetowy z dokładnym wyliczeniem kwoty do zapłaty wraz kosztami przesyłki realizowane są tylko na terytorium Polski. Klienci z innych krajów, mogą składać zamówienia elektronicznie, lecz koszty wysyłki za granicę muszą zostać wyliczone przez obsługę sklepu. Klient spoza terenu Polski może podczas składania zamówienia wybrać opcję odbiór osobisty, dopisując w polu "Możesz zostawić notatkę, która zostanie dołączona do Twojego zamówienia:" informację ze sposobem preferowanej wysyłki oraz prośbę o jej wycenę.
 21. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Zamówienie które nie zostanie opłacone w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia może zostać usunięte przez obsługę sklepu, jednakże zastrzegamy sobie prawo do wysłania informacji o nie otrzymaniu płatności i wyznaczenie ostatecznego terminu płatności.

 22. Za datę dostawy towaru przyjmuje się datę opuszczenia towaru z magazynu sprzedawcy a w przypadku wysyłki kurierskiej wydanie towaru przewoźnikowi.
 23. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do opóźnionej realizacji, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, planowanych urlopów, szkoleń i innych prac wyjazdowych, opóźnień po stronie dostawców. 

 24. W Sklepie Internetowym nie są honorowane karty stałego klienta ani rabaty związane z innymi umowami.
 25. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy POORK nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 26. Zwrot należy wysłać bez kwoty pobraniowej. W innym przypadku firma POORK nie odbierze przesyłki.

 27. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 28. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania, a w przypadku Sterboxa lub modułów rozbudowy ze względu na charakter urządzenia (elektronika) również podłączenie go do źródła zasilania o czym świadczy zapis takiego zdarzenia w logach systemu. 
 29. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

 30. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 31. Sklep Sterbox.eu zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.
 32. Kupony rabatowe - kupon rabatowy przydzielany jest przez właściciela sklepu P.H.U. POORK. Kuponów rabatowych nie wolno odstępować, upubliczniać ani odsprzedawać. Wykrycie nieprawnego użycia kuponu rabatowego spowoduje anulowanie zamówienia, a właściciel otrzymanego kodu może utracić prawo do używania kolejnych kuponów. W sprawach ewentualnego przekazania kuponu osobom trzecim należy ten fakt najpierw skonsultować z wystawcą kuponu.

 33. Sprzedający nie jest zobligowany do udzielania pomocy przy uruchomieniu oraz programowaniu funkcjonalności Sterboxa. Oznacza to, iż kupujący powinien posiadać niezbędną wiedzę informatyczno-elektroniczną, a pomoc sprzedającego może zostać udzielona i ogranicza się jedynie do udzielenia podpowiedzi i wskazówek.

WARUNKI REKLAMACJI:

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru faktura VAT lub Paragon.
 2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący lub może zgłosić żądanie zlecenia kuriera przez sprzedającego, a w przypadku wysyłek i reklamacji zagranicznych (dotyczy to również napraw gwarancyjnych) koszty pokrywane są do wartości przesyłki kurierskiej na terenie Polski.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być wypełnione czytelnie, z opisem uszkodzenia oraz danymi zgłaszającego.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: P.H.U. POORK,  04-802 Warszawa, ul. Pajęcza15 . 
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 6. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 7. Reklamacji nie podlegają:
 8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie, aby wysyłka była na jego koszt.

  • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
  • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

 9. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem kuriera, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie, aby wysyłka była na jego koszt.
 10. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto zostaną wysłane po złożeniu zamówienia w sklepie, w formie Rachunku w postaci pliku pdf.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Poork Piotr Modrzejewski z siedziba w 04-802 Warszawa ul. Pajęcza 15, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5210534199, REGON 010375726
  2. Poprzez założenie Konta na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
  3. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu oraz zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Dane osobowe są chronione zgodnie z istniejącymi ustawami o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Dane podane przy rejestracji mogą być zmienione w każdym czasie przez Klienta poprzez zalogowanie się na swoje konto i zmianę danych osobowych.
  6. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  7. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. Ogólna klauzula informacyjna ochrony danych

  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
  I. Administrator danych osobowych
  PHU POORK Piotr Modrzejewski z siedzibą w 04-802 Warszawa, ul. Pajęcza 15 jest Administratorem Twoich danych osobowych.
  II. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: e-mailem iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pod numerem telefonu 226152067; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
  III. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez PHU POORK Piotr Modrzejewski w tym również Sklep Internetowy, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu oraz zawarcia umowy sprzedaży. w celu zawarcia umowy zakupu na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania umowy zakupu zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy lub przez biuro handlowe PHU POORK Piotr Modrzejewski, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług
  firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów
  rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli
  profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
  naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  IV. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
  Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
  do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
  są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą
  nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu
  bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
  przetwarzania danych w tym celu.
  V. Okres przechowywania danych
  1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy lub rejestracji na stronach
  internetowych lub zgłoszeniach przez formularz czy pocztę e-mail
  prowadzonych przez PHU POORK Piotr Modrzejewski będą przetwarzane
  dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w
  razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec
  PHU POORK Piotr Modrzejewski mogą przysługiwać osobie, której dane
  dotyczą plus dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
  chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu
  jednej daty usunięcia danych.
  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
  produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw
  względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  VI. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy
  kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc
  produkty lub usługi.
  Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
  przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy
  szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe
  VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  VIII. Polityka Cookies
  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim
  zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
  przechowywania na urządzeniu końcowym.
  3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na
  urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
  wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
  analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
  do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
  5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
  tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście
  na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w
  urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas
  wynikający z ich ustawień.
  6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
  zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
  umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
  swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest
  ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
  7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
  użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
  użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim
  reklamodawcą.
  9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu
  (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie
  ciasteczka.org.pl
  ( Żródło pochodzenia informacji o plkach cooki www.ciasteczka.org.pl )
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookie (Ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. polityka prywatności.

Zgadzam się z ustawieniami Cookie na tej stronie.

EU w/s Cookie